top of page

מתודולוגיית BIM - Building Information Modeling
(מידול מידע מבני) משנה את האופן בו מתכננים,
מעצבים, בונים ומנהלים מבנים, תשתיות ושירותים.
יישום שיטת BIM בתכנון ובניה, מסייע לארגונים ואנשי
מקצוע במגזרי הבניה, ההנדסה והתשתיות בכל
העולם לשפר לייעל, להוזיל ולהאיץ תהליכי עבודה.
באמצעות אינטגרציה מלאה בין שלבי התכנון והביצוע
וסטנדרטיזציה של שיטות עבודה במרחב הדיגיטלי
והפיזי, תפיסת BIM הופכת מידע לתובנות ומספקת
ערך עסקי בכל שלב בתהליך
.

bottom of page