top of page

 אנו ב Tony3D מציעים להפוך את תהליך המכירה מול הרוכש למוחשי וברור יותר, על ידי כך שמלבד לתוכניות הדירה ( שלא תמיד מובנות ללקוח הממצוע ), יקבל הלקוח דגם תלת מימד של הדירה העתידית. הרוכש יוכל לחוש אותו, לשחק איתו, לדמיין איך שהוא גר בדירה ולראות אותה מכל הזויות. הוא יקח את המודל הביתה כדי להראות אותו לחברים ולקרובים,יעמיד אותו על השולחן במשרד.
אפשר להיות בטוח, שהמודל לא ילך לאיבוד בין הפרוספקטים של החברות האחרות ולא יושלך לפח.
דגם-יגדיל את אחוז החשיפה של הפרויקט!

bottom of page