top of page

Tony3

לבונה    הפרטי

ייצור מודל פיזי על פי תוכניות אדריכליות

הקדמה הטכנולוגית הגיעה גם לתחום הדמיית התלת מימד וכיום עם המכשור המתאים ניתן לבנות מודל פיזי של הבית, מתוך התכנית האדריכלית ולקבל מודל מדויק להפליא, המאפשר להכיר מבעוד מועד את הבית שאתם הולכים לבנות או להתגורר בו, הן מבחינת צורתו החיצונית והן מבחינת הצבת הריהוט ואבזור הבית והיחס בין גודל החדרים לריהוט.

ולבכן את כל הכשלים התכנונים בתרם הצאות כספיות ובזבוז זמן מיותר שלא לצורך!

bottom of page