top of page

Tony3d

 לאדריכלים

ייצור מודל פיזי על פי תוכניות אדריכליות

טכנולוגיית ההדפסה בתלת מימד מייצרת מודלים אדריכליים מפורטים ומדויקים במגוון צבעים, כולל אבזור הבית וריהוט פנים. המודל הפיזי הוא אמצעי ההמחשה האולטימטיבי לפרויקטים בתחום הנדל"ן ומבנים אדריכליים מורכבים. מודלים פיזיים אלו מסייעים לאדריכלים, למהנדסים, ליזמים ולקבלנים לבחון אלטרנטיבות בשלב התכנון, ולבצע אופטימיזציה של קבלת החלטות בתהליך ההקמה בהתאם לכשלים שהתגלו. הצגת מודל של בנין או פסל עירוני בפני הוועדות הרלבנטיות ממחישה את התכנון ומעלה באופן משמעותי את הסיכוי לזכות במכרז.

bottom of page