top of page

Tony3d

לשיווק   פרויקטים

!לראות את המבנה הרבה לפני הבניה בשטח

אנו ב Tony3מציעים להפוך את תהליך המכירה מול הרוכש למוחשי וברור יותר. הלקוח הממוצע מתקשה לראות בדמיונו מרחב תלת מימד צומח מתוכניות משורטטות. יחד עם זה, עבור מרבית הרוכשים, קניית דירה היא ההוצאה הגדולה ביותר שיעשו בחייהם.  לכן כדאי להשקיע בשלב קבלת ההחלטות של הקונה הפוטנציאלי. לקוח שיקבל מודל תלת מימד של הדירה העתידית יוכל לחוש אותה טוב יותר. הוא יוכל לבחון את הדירה מזוויות שונות, להבין את הגדלים של החללים, את היחסים ביניהם, איזה ריהוט ניתן להציב בה. הלקוח יוכל "לשחק" בדירה, לדמיין את החיים בה, את האופן בו תתמקם המשפחה, את המעברים בין המרחבים השונים וכו'. הוא יוכל לקחת איתו את המודל הפיזי ולהתייעץ עם חברים וקרובי משפחה, או להעמיד את המודל במשרדו. מודל פיזי מושך את העין, מגדיל את החשיפה של הפרויקט, מבדל אותו מפרויקטים אחרים,

bottom of page